The Math Club

AV Rao Vặt - ID: 7371
30 Tháng Mười Hai 20162:16 CH(Xem: 12609)
Gửi bởi : Rao Vat
The Math Club
The Math Club
(License#: 008978)
Chuyên dạy Toán cho học sinh từ lớp 1 đến Đại Học:
- GATE Test Preparation.
- Geometry Placement Test Preparation.
- Pre-Algebra, Algebra I,II.
- Geometry, Trigonometry.
- Pre-Calculus, Calculus AB, BC, Calculus I, II, III.
- SAT, AP Courses Preparation.
- Linear Algebra, Modern Algebra
- Intro to Analysis
Với phương pháp giảng dạy dễ hiểu, dễ nhớ, chúng tôi sẽ giúp các em tạo căn bản
vững chắc và tiến bộ nhanh chóng trong toàn bộ môn Toán.
- Nhận dạy theo nhóm hoặc từng em, tuỳ theo trình độ và nhu cầu. Thời khóa biểu học linh động, thứ Hai-thứ Sáu: 3:30pm-6:00pm. Học phí nhẹ phù hợp với ngân khoản gia đình. (714) 423-8574
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: The Math Club
Địa chỉ:
Điện thoại: (714) 423-8574
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone