MINH MẬP

AV Rao Vặt - ID: 7398
30 Tháng Mười Hai 20164:04 CH(Xem: 13888)
Gửi bởi : Rao Vat
MINH MẬP
MINH MẬP
SỬA NHÀ CỬA CHUYÊN TRỊ
* Giặt thảm H/T Truckmount Deep Shampoo.
* Sơn nhà trong và ngoài
* Stainwood Cabinet, Drywall Repair
* Removal ceiling, Fauset, Toilet, Door.
* Thay gỗ mục roofing trim, ngăn vách
* Sửa mọi vấn đề liên quan nhà củ
Không đẹp miễn nhận thù lao
Cell: (714) 417-8503
Home: (714) 892-1851
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: MINH MẬP
Địa chỉ:
Điện thoại: Cell: (714) 417-8503; Home: (714) 892-1851
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone