TUYỂN TẬP VIỆT BÚT 2017

AV Rao Vặt - ID: 7435
01 Tháng Sáu 20179:32 SA(Xem: 7418)
Gửi bởi : Rao Vat
TUYỂN TẬP VIỆT BÚT 2017
TUYỂN TẬP VIỆT BÚT 2017
Sách đầu tiên do nhóm Việt Bút góp công làm nên. 26 tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Gồm 45 truyện ngắn, dầy 534 trang.Với nhiều bài viết giá trị, phong phú. Hiện có bán tại Việt Báo (714) 894-2500 email vietbao@vietbao.com
Phùng Annie Kim (714) 656-6609 email: phungkimanh1949@gmail.com
vietbut-quangcaosach-
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: Phùng Annie Kim
Địa chỉ: phungkimanh1949@gmail.com
Điện thoại: (714) 531-8882, Việt Báo (714) 894-2500
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone