CẦN NGƯỜI GIÚP TRÔNG NOM MỘT BÀ CỤ

AV Rao Vặt - ID: 7545
02 Tháng Năm 20182:58 CH(Xem: 132)
Gửi bởi : Rao Vat
CẦN NGƯỜI GIÚP TRÔNG NOM MỘT BÀ CỤ
Cần người giúp trông nom một bà cụ ở Irvine.
1) Đến mỗi ngày (ca đêm), 5-6 ngày một tuần, hoặc
2) Ở lại nguyên tuần, nghỉ 1-2 ngày mỗi tuần
Xin gọi (650) 315-7888
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: CẦN NGƯỜI GIÚP TRÔNG NOM MỘT BÀ CỤ
Địa chỉ:
Điện thoại: (650) 315-7888
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone