CẦN BÁN MỘT SỐ MÁY MAY!

AV Rao Vặt - ID: 7555
10 Tháng Năm 20185:57 CH(Xem: 137)
Gửi bởi : Rao Vat
CẦN BÁN MỘT SỐ MÁY MAY!
CẦN BÁN MỘT SỐ MÁY MAY!
- 1 Máy Đóng Khuy
- 2 Máy Đóng Nút
- 1 Máy Coverstick
- 2 Máy Overlock
- 2 Máy Một Kim Tự Động
- 2 Máy Một Kim Thường
- 1 Máy Hem Lai Quần
- 2 Cái Bàn Ủi Đồ
và một số Kim may và đồ chân vịt của máy may.
Xin liên lạc: (714) 876-4383
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: CẦN BÁN MỘT SỐ MÁY MAY!
Địa chỉ:
Điện thoại: (714) 876-4383
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone