RESTAURANT FOR SALE/LEASE $125,000

AV Rao Vặt - ID: 7558
15 Tháng Năm 20184:00 CH(Xem: 288)
Gửi bởi : Rao Vat
RESTAURANT FOR SALE/LEASE $125,000
RESTAURANT FOR SALE/LEASE $125,000
Beautiful Free standing corner Restaurant NEWPORT BEACH.
AAA Location. Walk to beach, pier and harbor.
2900 Newport Blvd. (30) parking. Existing Kitchen, hood, grease trap.
Seeking Cajun Seafood, French bakery, Thai, Chinese, Sushi or Vietnamese Experienced operators.
(949) 610-6568; cynthiacdm@cox.net.
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Loại giao dịch: Sale - Cần bán
Liên lạc: Cynthia
Địa chỉ: 2900 Newport Blvd
Điện thoại: (949) 610-6568; cynthiacdm@cox.net
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone