CẦN THỢ NAIL XUYÊN BANG

AV Rao Vặt - ID: 7559
05 Tháng Sáu 20189:19 SA(Xem: 205)
Gửi bởi : Rao Vat
CẦN THỢ NAIL XUYÊN BANG
CẦN THỢ NAIL XUYÊN BANG
Tiệm ở Tiểu bang Colorado cần thợ Tay Chân Nước và thợ bột, có thể training bột, lương ăn chia hoặc bao lương tùy theo kinh nghiệm. Xin liên lạc dùm: (970) 353-4390, (970) 426-6661.
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: CẦN THỢ NAIL XUYÊN BANG
Địa chỉ:
Điện thoại: (970) 353-4390, (970) 426-6661.
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone