CẦN NGƯỜI PHỤ GIÚP NHÀ HÀNG

AV Rao Vặt - ID: 7577
30 Tháng Bảy 20184:51 CH(Xem: 469)
Gửi bởi : Rao Vat
CẦN NGƯỜI PHỤ GIÚP NHÀ HÀNG
Nhà hàng ở Garden Grove – cần 2 nữ phụ bếp, và 1 nữ trẻ chạy bàn – cần 1 người đàn ông rửa chén làm lặt vặt. L/L (562) 650-6839; (562) 650-6838
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: CẦN NGƯỜI PHỤ GIÚP NHÀ HÀNG
Địa chỉ:
Điện thoại: (562) 650-6839; (562) 650-6838
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone