PHÒNG NAIL VÀ PHÒNG FACIAL CHO THUÊ

AV Rao Vặt - ID: 7579
01 Tháng Tám 20183:28 CH(Xem: 247)
Gửi bởi : Rao Vat
PHÒNG NAIL VÀ PHÒNG FACIAL CHO THUÊ
Phòng Nail và phòng Facial cho thuê. Tiệm tóc ở ngã ba đường chính Cremshaw Blvd, Torrance, đông khách. Có phòng nail và phòng facial cho thuê $600/month. Có ý liên lạc: (310) 532-7893, (323) 327-5155.
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: PHÒNG NAIL VÀ PHÒNG FACIAL CHO THUÊ
Địa chỉ:
Điện thoại: (310) 532-7893, (323) 327-5155.
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone