TRIPLEX FOR SALE BY OWNER

AV Rao Vặt - ID: 7656
02 Tháng Năm 20195:32 CH(Xem: 538)
Gửi bởi : Rao Vat
TRIPLEX FOR SALE BY OWNER
TRIPLEX FOR SALE BY OWNER
2212 E. Harding St, Long Beach, CA 90805
1 Unit: 2 Beds + 1 Bath
2 Unit: 1 Bed + 1 Bath
Lot size: 6,681 SQFT
Rong: 1,962 SQFT
Selling price: $530,000
L/L (714) 719-3842
Phuong (714) 831-9695
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Loại giao dịch: Sale - Cần bán
Liên lạc: TRIPLEX FOR SALE BY OWNER
Địa chỉ:
Điện thoại: (714) 719-3842; Phuong (714) 831-9695
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone