APT FOR RENT

AV Rao Vặt - ID: 7664
27 Tháng Năm 20192:38 CH(Xem: 849)
Gửi bởi : Rao Vat
APT FOR RENT
APT FOR RENT
Front House in Westminster. Fourplex 2BR/1.5BA Den near Beach/Westminster Blvd., garage new carpet, new counter top, new paint, washer/dryer hookup. 7792 15th Street #1895. 714-637-8742. English please.
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: APT FOR RENT
Địa chỉ: 7792 15th Street #1895
Điện thoại: 714-637-8742
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone