JEWELER NEEDED

AV Rao Vặt - ID: 7668
10 Tháng Sáu 20195:27 CH(Xem: 390)
Gửi bởi : Rao Vat
JEWELER NEEDED
Trust worthy experienced jeweler for repairs and diamond setting needed in Orange County. Part time or full time. Salary depends on quality of work. Please contact Alan at 714-393-6944
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: Alan
Địa chỉ:
Điện thoại: 714-393-6944
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone