ĐIỂM HẸN KC

AV Rao Vặt - ID: 7451
16 Tháng Sáu 20175:16 CH(Xem: 6943)
Gửi bởi : Rao Vat
ĐIỂM HẸN KC
ĐIỂM HẸN KC
Thông Công. Cầu Nguyện Học Lời Chúa
Sáng Chủ Nhật 10:00am
Tối Thứ Ba 6:29pm
Tại Kevin’s Auto Body
9265 Bishop Place, Westminster CA 92683
Mục Sư Cao Hữu Trí: (714) 657-9726
Mục Sư Cao Mỹ Phượng: (714) 603-4481
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: Mục Sư Cao Hữu Trí/ Mục Sư Cao Mỹ Phượng
Địa chỉ:
Điện thoại: (714) 657-9726/(714) 603-4481
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone