Đăng Rao Vặt
Mã số bản tin: 7554
BÁN XE - 11 Toyota Sienna, 7 chỗ, số tự động, giá $11,000 - 11 Toyota Avalon, 4 cửa, số tự động, giá $7,500 - 06 Toyota Sienna, 7 chỗ, số tự động, giá $5,000 - 07 Toyota Tacoma, 4 cửa, số tự động, $11,000 - 14 Toyota Corolla, 4 máy, 4 cửa, số tự động, $9,000 - 05 Toyota Avalon, 4 cửa, số tự động, giá $4,500 - 10 Lexus RX 3500, số tự động, 4 cửa, giá $1,500 - 09 Honda Accord, 4 máy, 4 cửa, số tự động, giá $6,000 - 07 Lexus ES 350, 4 cửa, số tự động, giá $6,000 - 09 Toyota Camry, 4 máy, 4 cửa, số tự động, giá $5,500 Liên lạc: (714) 717-9242 (714) 757-8192