Đăng Rao Vặt
Mã số bản tin: 7681
CẦN TÀI XẾ Cần nhiều tài xế xe truck 18 bánh. Chạy xuyên bang, xe mới. Pay good. L/L Natalie (951) 446-6459
Mã số bản tin: 7680
CẦN NGƯỜI Cần một bà nấu cơm và làm việc nhà. Bao ăn và ở, nhà ít người. Xin gọi ông Hai (714) 240-7088 từ 8:00pm-10:00pm