HELP WANTED

AV Rao Vặt - ID: 7666
31 Tháng Năm 20195:41 CH(Xem: 592)
Gửi bởi : Rao Vat
HELP WANTED
Seeking a MANDARIN SPEAKING live-in, experienced house-keeper to care for an elderly male. Need to stay 3 days a week (Friday, Saturday and Sunday). Paid according to experience. Tel.: (626) 863-5886.
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: HELP WANTED
Địa chỉ:
Điện thoại: (626) 863-5886
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone