Đăng Rao Vặt
Mã số bản tin: 7672
HANDYMAN & GARAGE DOOR COMPANY LLC #316559 Chuyên nghiệp, sửa chữa tất cả công việc có liên quan đến nhà và cơ sở, uy tín, khi hoàn tất mới nhận chi phí. Xin gọi Sonny (714) 510-0163
Mã số bản tin: 7393
VAN’. HANDYMAN Chuyên thông ống cống, toilet, sink vòi nước, gas thay bình nước nóng, máy xay rác, sơn lót gạch, thay cửa sổ, remodel phòng tắm, bếp, landscape, hàn sắt hàng rào sắt & gỗ. L/L Văn (626) 625-6848