Đăng Rao Vặt
Mã số bản tin: 7435
TUYỂN TẬP VIỆT BÚT 2017 Sách đầu tiên do nhóm Việt Bút góp công làm nên. 26 tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Gồm 45 truyện ngắn, dầy 534 trang.Với nhiều bài viết giá trị, phong phú. Hiện có bán tại Việt Báo (714) 894-2500 email vietbao@vietbao.com Phùng Annie Kim (714) 656-6609 email: phungkimanh1949@gmail.com
Mã số bản tin: 7406
SÁCH BÁN "Kiến Thức Tổng Quát về Ngành Thẩm Mỹ" Dạy Thi "Lý Thuyết Và Thực Hành Nghề Tóc, Da, Móng Tay"
Mã số bản tin: 7405
SÁCH BÁN "Luyện Thi Thẩm Mỹ Thực Hành Hair&Nail&Skin Care."
Mã số bản tin: 7371
The Math Club (License#: 008978) Chuyên dạy Toán cho học sinh từ lớp 1 đến Đại Học: - GATE Test Preparation. - Geometry Placement Test Preparation. - Pre-Algebra, Algebra I,II. - Geometry, Trigonometry. - Pre-Calculus, Calculus AB, BC, Calculus I, II, III. - SAT, AP Courses Preparation. - Linear Algebra, Modern Algebra - Intro to Analysis Với phương pháp giảng dạy dễ hiểu, dễ nhớ, chúng tôi sẽ giúp các em tạo căn bản vững chắc và tiến bộ nhanh chóng trong toàn bộ môn Toán. - Nhận dạy theo nhóm hoặc từng em, tuỳ theo trình độ và nhu cầu. Thời khóa biểu học linh động, thứ Hai-thứ Sáu: 3:30pm-6:00pm. Học phí nhẹ phù hợp với ngân khoản gia đình. (714) 423-8574
Mã số bản tin: 7370
A+EDUCATION INSTITUTE A+TUTORING CENTER Grade K-12 & College Level Math, English, Chemistry, Physics, Biology, Spanish, History, Science; Test Prep: STAR, CST, GATE, AP SUBJECTS, CAHSEE, PSAT, SAT I, SAT II. L/L: (714) 775-4239; (714) 903-2571