SÁCH BÁN "Kiến Thức Tổng Quát về Ngành Thẩm Mỹ", Dạy Thi "Lý Thuyết Và Thực Hành Nghề Tóc, Da, Móng Tay"

AV Rao Vặt - ID: 7406
30 Tháng Mười Hai 20164:40 CH(Xem: 15861)
Gửi bởi : Rao Vat
SÁCH BÁN "Kiến Thức Tổng Quát về Ngành Thẩm Mỹ", Dạy Thi "Lý Thuyết Và Thực Hành Nghề Tóc, Da, Móng Tay"
SÁCH BÁN
"Kiến Thức Tổng Quát về Ngành Thẩm Mỹ", Dạy Thi "Lý Thuyết Và Thực Hành Nghề Tóc, Da, Móng Tay"
Cựu Giáo Sư Trương Ngọc Bảo Xuân. Giá $25 đô la. Gởi ngân phiếu mua sách:
Xuân Abbott,
11121 Mac Murray St., Garden Grove, CA92841.
(714) 891-7656
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: Xuân Abbott
Địa chỉ: 11121 Mac Murray St., Garden Grove, CA92841.
Điện thoại: (714) 891-7656
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone