Đăng Rao Vặt
Mã số bản tin: 7544
Tìm ông Diễn Thế Nguyễn, xin liên lạc bà Đặng Thị Bích Ngọc để giải quyết chuyện gia đình. Xin liên lạc (657) 251-0216, nếu không gặp thì xin để lại lời nhắn, và số phone, tôi sẽ gọi lại sau. Xin cảm ơn